ZARZĄD FIRMY

Edyta Protasiuk
Prezes zarządu
+48 600 292 691
edyta.protasiuk@keasystem.eu

Daniel Gorczyca
Prokurent
+48 533 340 097
daniel.gorczyca@keasystem.eu

Tatiana Kozłowska Serewiś
Główna Księgowa
(25) 781 90 24
tatiana.kozlowskaserewis@keasystem.eu